آرزو

آرزو

مگه میشه آرزویی نداشته باشی؟ اگه رویا نداری هیچی نداری. یادت باشه رویا و آرزویی رو که در ذهنت داری وقتی که می‌نویسیش به هدف تبدیل میشه. باور کن زمانی که می‌نویسیش اتفاق می‌افته. زمانی که اهدافت رو به قسمت‌های کوچیک‌تری تقسیم می‌کنی تبدیل میشه به برنامه و زمانی که برنامه‌ها رو با تعهد و قول دادن به خودت همراه با مسئولیت‌پذیری به صورت دائم، روزانه و مستمر انجام بدی به آرزوهات میرسی، شک نکن میرسی. مسئولیت‌پذیر بودن نسبت به اجرای برنامه‌هات و قولی که به خودت میدی خیلی مهمه. سه هدف روزانه رو تعیین و اون رو یادداشت کن و هر هدفی رو که انجام میدی تیک بزن. با این کار مغزت به این فرآیندها و برنامه‌ها عادت میکنه و زمانی که مغز به هر فعالیتی عادت کنه بهش میرسه. اگه دنبال چیزی باشی قطعاً اونو پیدا می‌کنی. هیچوقت فراموش نکن تو همانی که می‌اندیشی.

کلیدواژه : Wishآرزو
ارسال دیدگاه
توسط
تومان