قانون بومرنگ یا کارما

قانون بومرنگ یا کارما

می‌خوام یکی از قسمت‌های بزرگ قانون خدا رو به شما معرفی و یادآوری کنم. متأسفانه اگر به این قانون توجه نکنیم باعث نابودی کسب‌وکار و همچنین زندگی ما میشه. اسم این قانون، قانون بومرنگه. و البته اسم‌های دیگه‌ای هم مثل کارما یا عمل و عکس‌العمل هم داره یا به عبارتی عملکرد فرد در زندگی. شما اگر بومرنگ رو به هر طرف پرتاب کنید به سمت خودتون می‌گرده، یعنی تمام اعمال و افکارمون به سمت خودمون برمی‌گرده. باور بفرمایید هیچ راه فراری از اعمال، افکار و حتی کلامی که به زبون میاریم وجود نداره. مطمئن باش این قانون تو زندگی ما بدون هیچ کم و کاستی انجام میشه. از هر دستی بدی از همون دست پس می‌گیری. هر چی بکاری، همون رو درو می‌کنی. هر چیزی که به زبون بیاری یا عمل کنی به خودت برمی‌گرده. جالبه بدونی پیرمردها و پیرزن‌ها خیلی بهتر از ما به این قانون آگاهن چون گردش روزگار رو با تمام وجود درک کردن و دیدن. اگه مدام به فکر بدبخت کردن بقیه هستیم بدونیم این بومرنگ به سمت خودمون برمی‌گرده. اگه به فکر شاد کردن بقیه هستید خوشبحالتون، مطمئن باشید زندگی شما هم پر از شادی میشه. اگه بدی کنی بدی می‌بینی، اگه عشق بدی عشق می‌گیری، اگه احترام می‌‌خوایم احترام بگذاریم، اگه مهربونی می‌خوایم مهربونی کنیم، اگه  بدون هیچ چشم‌داشتی کمک و خدمت کنی، تو همین دنیا از زمین و آسمون بهت کمک و خدمت میکنن. لطفاً به خاطر خودمون، به خاطر زندگیمون و به خاطر آیندمون به هیچ‌کس ظلم و اجحاف نکنیم، حق کسی رو پایمال نکنیم، آرزوی بدبختی برای کسی نداشته باشیم در عوض تا جایی که می‌‌تونیم کمک کنیم و دل مردم رو شاد کنیم، خدمت کنیم و ببخشیم، اون وقته که می‌بینیم زندگیمون رنگ و بوی عشق می‌‌گیره و در نهایت روزگارمون مثل بهشت میشه. دنیا مثل پژواک اعمال و خواسته‌های ماست. اگه به جهان بگیم سهم من رو بده دنیا مثل پژواکی که از کوه برمی‌گرده به ما میگه سهم من رو بده و ما در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می‌شیم. اما اگه به دنیا بگیم چه خدمتی برات انجام بدم؟ دنیا هم میگه چه خدمتی برات انجام بدم؟ هیچ راه فراری برای امواجی که صادر میشه وجود نداره.

 این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید صداها را نوا

ارسال دیدگاه
توسط
تومان