مشاوره با ابراهیم رستمانی

مشاوره برنزی

تومان دو میلیون و پانصد هزار
 • بررسی و پر کردن فرم اولیه کسب و کار​ قبل از جلسه مشاوره
 • یک جلسه مشاوره (حضوری یا آنلاین) مدت زمان جلسه : ۹۰ دقیقه
 • یک عدد تست دیسک همراه با آموزش محصول رفتار شناسی دیسک به ارزش ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه تقدیم می گردد.

مشاوره نقره ایی

تومان چهار میلیون
 • بررسی و پر کردن فرم اولیه کسب و کار قبل از جلسه مشاور
 • ۲ جلسه مشاوره (حضوری یا آنلاین) هر جلسه ۹۰ دقیقه
 • ۲ جلسه آنلاین (هر جلسه به مدت ۱۰ دقیقه) پیگیری توسط جناب آقای رستمانی صورت میگیرد
 • یک عدد تست دیسک (آزمون و تحلیل کامل دیسک) همراه با آموزش محصول رفتار شناسی دیسک و محصول آموزشی فن بیان جمعا به ارزش ۷۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه تقدیم میگردد

مشاوره طلایی

تومان ده میلیون
 • بررسی و پر کردن فرم اولیه کسب و کار قبل از جلسه مشاور
 • ۴ جلسه مشاوره (حضوری یا آنلاین) هر جلسه ۹۰ دقیقه
 • ۴ جلسه آنلاین (هر جلسه به مدت ۱۰ دقیقه) پیگیری توسط جناب آقای رستمانی صورت میگیرد
 • عارضه یابی کسب و کار تجزیه و تحلیل کامل پیج اینستاگرام و وب سایت همراه با تدوین تقویم محتوایی برای پیج و وب سایت
 • یک جلسه آموزش پرسنل به مدت ۴ ساعت
 • تولید محتوا متنی و گرافیکی تعداد ۱۲ پست و ۱۰ استوری
 • یک عدد تست دیسک (آزمون و تحلیل کامل دیسک) همراه با آموزش محصول رفتار شناسی دیسک و محصول آموزشی فن بیان و محصول آموزشی مدیریت نوین جمعا به ارزش یک میلیون تومان به عنوان هدیه تقدیم میگردد

مشاوره الماسی

تومان پانزده میلیون
 • بررسی و پر کردن فرم اولیه کسب و کار قبل از جلسه مشاور
 • ۴ جلسه مشاوره (حضوری یا آنلاین) هر جلسه ۹۰ دقیقه
 • ۴ جلسه آنلاین (هر جلسه به مدت ۱۰ دقیقه) پیگیری توسط جناب آقای رستمانی صورت میگیرد
 • تدوین استراتژی
 • عارضه یابی کسب و کار تجزیه و تحلیل کامل پیج اینستاگرام و وب سایت همراه با تدوین تقویم محتوایی برای پیج و وب سایت
 • تولید محتوا متنی و گرافیکی و آموزشی تعداد ۲۴ پست و ۳۰ استوری
 • یک جلسه آموزش پرسنل به صورت حضوری به مدت ۴ ساعت
 • دو جلسه هر جلسه ۶۰ دقیقه آموزش پرسنل به صورت مجازی
 • تامین فرم های مورد نیاز مجموعه تامین قرار داد های مورد نیاز مجموعه
 • پرسش و پاسخ مجازی در طول یک ماه بدون محدودیت
 • یک عدد تست دیسک (آزمون و تحلیل کامل دیسک) همراه با آموزش محصول رفتار شناسی دیسک و محصول آموزشی فن بیان و محصول آموزشی مدیریت نوین، محصول آموزشی منابل انسانی (استخدام، مصاحبه، انگیزه و اخراج) محصول برند سازی تجاری محصول برند سازی شخصی جمعا به ارزش دو میلیون تومان به عنوان هدیه تقدیم میگردد
پکیج کامل
توسط
تومان