قبل
بعد
پادکست هامشاهده همه
Capture

عزت نفس و اعتماد به نفس

توسطابراهیم رستمانی
۲۳شهریور۱۳۹۹
۱۲

سوال خوب

توسطابراهیم رستمانی
۹مرداد۱۳۹۹
investment

سرمایه گذاری

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
۵+۱

۵+۱

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
ویدئو های آموزشیمشاهده همه
Capture

محتوای با کیفیت پادشاه است.

توسطابراهیم رستمانی
۳مهر۱۳۹۹
Answer four very important questions and increase guaranteed sales
۲۵فروردین۱۳۹۹
Increase sales by changing sales style from static to dynamic
۲۵فروردین۱۳۹۹
Principle 20 – 80 or Pareto in Human Resources
۲۵فروردین۱۳۹۹
مصاحبه ها با رادیو اقتصادمشاهده همه
Corona’s impact on the economy

تاثیرات کرونا بر اقتصاد

توسطابراهیم رستمانی
۲اردیبهشت۱۳۹۹
In times of crisis, how do we turn threats into opportunities
۲اردیبهشت۱۳۹۹
توسط
تومان